Obligāciju tirdzniecība

Fiksēti un stabili ienākumi līdz 10% gadā.


IEGULDĪJUMI OBLIGĀCIJĀS

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, kas ieguldītājam nodrošina peļņu uzkrātā kupona veidā visā obligāciju turēšanas periodā un no starpības starp pirkšanas un pārdošanas cenu.

Obligāciju emitents garantē ieguldītājam kuponu ienākuma izmaksu un obligāciju atpirkšanu pēc nominālās cenas termiņa beigās (obligāciju dzēšanas datumā).

Tirdzniecībā ir pieejamas dažādu veidu obligācijas:
valsts obligācijas;

korporatīvās obligācijas;

pašvaldību obligācijas.

PRIEKŠROCĪBAS

  • Check mark

    Augstāks ienesīgums nekā bankas noguldījumu gadījumā.

  • Check mark

    Plašāka emitentu izvēle.

  • Procentu ieņēmumi tiek uzkrāti par katru dienu.

  • Minimālā ieguldījuma summa — sākot no EUR 5000.

Kur var iegādāties obligācijas?

Darījumi ar obligācijām tiek veikti biržas un ārpusbiržas tirgū. Banka sadarbojas ar vadošajām investīciju bankām un brokeru sabiedrībām, un ir gatava iegādāties obligācijas jebkurā tirgū.

Banka nodrošina piekļuvi elektroniskajām vērtspapīru tirdzniecības platformām un specializētām biržām:

Bloomberg MTF

✔ MarketAxess

✔ NASDAQ OMX

✔ TradeGate

✔ EuroTLX market

✔ Frankfurt Exchange Bond market

✔ Deutsche Borse

Komisijas maksa tikai 0,10% no darījuma summas

Labākie tirdzniecības nosacījumi

Banka izpilda rīkojumus par visizdevīgākajām cenām.

Plašs sadarbības partneru tīkls ļauj mums piedāvāt tirgū labākās cenas.
Banka piemēro caurskatāmus rīkojumu izpildes noteikumus un ietur tikai komisijas maksu par veiktajiem darījumiem.


Obligāciju pirmreizējā izvietošana

Katru dienu visā pasaulē simtiem uzņēmumu emitē jaunas obligācijas.

✔ Nereti emitenti piedāvā augstāku ienesīgumu nekā jau izlaistajām obligācijām.

Banka katru dienu seko jaunu obligāciju emisijām Eiropā un jaunattīstības valstīs, EUR un USD valūtās.

Banka piedāvā pakalpojumus, kas paredz dalību obligāciju pirmreizējā izvietošanā.

Korporatīvajiem klientiem mēs palīdzam organizēt obligāciju emisiju Baltijas tirgū.


Analīze un obligāciju tirgus jaunumi

Mēs pastāvīgi sekojam līdzi jaunākajām tendencēm obligāciju tirgū.

✔ Analizējam tirgus cenu izmaiņas, kā arī veicam ienesīguma spredu analīzi.

✔ Analizējam jaunāko uzņēmumu informāciju un kredītreitingu izmaiņas.

✔ Sekojam jaunākajiem korporatīvajiem notikumiem un jaunām emisijām.

Finansēšana

PRIEKŠROCĪBAS


NOSACĪJUMI


Banka piedāvā finansējumu
pret obligāciju portfeļa ķīlu.


Finansēšanas pakalpojums sniedz šādas iespējas:

aizņemties finanšu līdzekļus, lai palielinātu portfeļa ienesīgumu;

palielināt likviditāti 1 darba dienas laikā.

Banka piešķir finansējumu.


Līdz 90% apmērā no portfeļa vērtības;

pret obligāciju ķīlu ar kredītreitingu B un augstāku kredītreitingu;

uz laiku līdz 1 mēnesim ar līguma pagarināšanas iespēju;

likme, sākot no 2,75% (EUR).

Vērtspapīru kreditēšanas programma*

Varat gūt papildu ienākumus un palielināt sava ieguldījumu portfeļa ienesīgumu.

Piedāvājam piedalīties vērtspapīru kreditēšanas programmā — Securities Lending Program. Varat aizdot savā portfelī esošās obligācijas citiem ieguldītājiem un saņemt ienākumus par katru dienu, kad jūsu vērtspapīri ir aizdoti.

Banka saņem ienākumus un ik mēnesi automātiski tos pārskaita klientam.

* Pakalpojums ir pieejams tikai profesionāliem klientiem.