Jautājumi un atbildes

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem

Kontu atvēršana un apkalpošana

Norēķini tiek veikti katru dienu un tie sevī ietver visas pēc-tirdzniecības operācijas kā, piemēram, norēķinus, pozīcijas pārcelšanu (rollover), komisijas maksas par apjomu un ikdienas peļņas un zaudējumu konversiju, un citus dienas beigās veicamos labojumus (lūdzam informācijai par valutēšanas datumu un mijmaiņas (swap) darījumu maksu skatīt mijmaiņas darījumu politiku). Norēķinu procedūra tiek automātiski veikta 21:00/22:00 pēc Grinvičas laika konta bāzes valūtā. Konta atlikums tiek atjaunināts katru dienu pēc norēķinu procedūras veikšanas. Klienti var izsekot sava konta atlikuma vēsturei dažādajos atskaites tirdzniecības platformā sadaļā Reports.

Naudas līdzekļu ieskaitīšana un izņemšana, ja tirdzniecības konts atvērts tiešsaistē

Naudas izņemšana no Tirdzniecības konta

Lai pārskaitītu naudu no Tirdzniecības konta, jārīkojas šādi:

Pievienojieties internetbankai, izvēlieties pārskaitījuma veidu "Starp maniem kontiem" un nosūtiet rīkojumu izņemt līdzekļus no ieguldījumu konta uz Jūsu norēķinu kontu.

Pieprasījumā norādītā summa tiks pārskaitīta uz Jūsu norēķinu kontu. 

Vai es varu noņemt naudu, ja man ir atvērtās pozīcijas?

Jā, varat. Tomēr, Jūs nevarēsiet noņemt summu augstāk, nekā tekošā brīvā atlikuma summa uz Jūsu tirdzniecības konta.

Bez tam, ja Jūs noņemat tekošā lielu atlikuma daļu, lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka aug risks par atvērto pozīciju aizvēršanu, sakarā ar nepietiekamu maržas līmeni uz konta.

Terminoloģija

Punktos izteikta starpība starp cenu BID, par kuru Jūs varat pārdot tirdzniecības instrumentu, un cenu ASK, par kuru Jūs varat nopirkt pārdodamo instrumentu.

Spredi tirgojamos instrumentos atspoguļo tirgus situāciju, ir peldoši un atkarīgi no esošās tirgus situācijas, instrumenta volatilitātes un likviditātes līmeņiem, un var ietvert sevī bankas un likviditātes piegādātāju interesi.

Mijmaiņa ir process, ar ko atvērtas pozīcijas kontā tiek pārnestas norēķinu laika ziņā gadījumos, kad ir jāizvairās no attiecīgo valūtu fiziskās piegādes. Šis process tiek dēvēts arī “position roll”, “carry” un “overnight swap”. Plkst. 21.00 GMT jeb 22.00 GMT (atkarībā no vasaras/ziemas laika), izmantojot “settlement” procesu, atvērtās pozīcijas kontā tiek pārnestas uz nākamo norēķinu datumu. Šis process sastāv no pozīciju vienlaicīgas slēgšanas par “settlement” cenu un vienādu pozīciju atvēršanas nākamajā norēķinu dienā pēc “settlement” cenas +/- pozīcijas pārnešanas izmaksām punktos. Šie darījumi tiek attēloti kā “rollover close” un “rollover open” attiecīgi, un tās ir iespējams apskatīt tirdzniecības platformā (cilne “Portfelis”, punkts “Konta stāvoklis”). Tāpat klienti var redzēt pārnešanas ietekmi punktā “Pozīcijas”.

Vietnē norādītajām pozīciju pārnešanas likmēm ir informatīvs raksturs, un tās var tikt grozītas jebkurā brīdī.

Mijmaiņas norēķinos tiek piemērotas likviditātes piegādātāju likmes. Tās parasti balstās uz starpbanku tirgus O/N likmēm, ievērojot arī izmaksas un piegādātāju interesi. Jāņem vērā tas, ka norēķinu datumos netiek iekļautas brīvdienas un svētku dienas.

Spot tirgi attiecas uz tirgiem, kas nodarbojas ar pašreizējo finanšu instrumentu cenu. Cenas ir pastāvīgas pie pašreizējās tirgus cenas, pretēji nākotnes cenām.

Tā ir tiešā tirdzniecība par tirgus cenām ar iepriekš noteiktu norēķinu datumu (valutēšanās datumu) otrajā darba dienā pēc darījuma izpildes dienas.

Galvenie Forex tirgus dalībnieki, kas veido valūtu starpības, ir lielākās bankās pasaulē t.i. - centrālās bankas, komercbankas un investīciju bankas. Tas ir pazīstams kā starpbankus tirgus, jo bankas pastāvīgi vaic darījumus viena ar otru vai savu klientu vārdā. Tomēr citu tirgus dalībnieku īpatsvars strauji pieaug, un tagad sarakstā ir lielas starptautiskas korporācijas, pasaules naudas pārvaldītāji, reģistrētie tirgotāji, starptautiskie brokeri, nākotnes darījumu un opciju tirgotāji un individuālie ieguldītāji.

"Elektronisko komunikāciju tīkls" nozīmē EKT. EKT konts sniedz tiešu tirgus pieejamību, tā, ka jūs varat veikt darījumus ar citiem tirgus partneriem.

Nepieciešamais minimālais naudas nodrošinājums darījumu veikšanai.

Šī ir situācija, kad maržas prasības neļauj klientam palielināt atvērto pozīciju apjomu kontā. Klients drīkst tikai slēgt vai hedžēt esošās pozīcijas, samazinot atvērto pozīciju kopējo apjomu. Neskatoties uz “margin call” līmeņa sasniegšanu, esošās pozīcijas netiks slēgtas automātiski. Automātiski tiks atcelti visi izvietotie bid/offer orderi, kas varētu palielināt atvērto pozīciju kopējo apjomu.

Ja pleca izmantošana sasniedz vai pārsniedz 200%, bankai ir tiesības (bet ne pienākums) pilnībā vai daļēji samazināt kopējo atvērto pozīciju apjomu klienta kontā, slēdzot esošās pozīcijas un/vai atvērot jaunas pozīcijas pretējā virzienā (ja klients ir izvēlējies “Partial Hedge” opciju). Pēc noklusējuma sistēma slēdz visas esošās pozīcijas. Ja klients ir izvēlējies opciju “Partial Hedge” un pleca izmantošana sasniedz (vai pārsniedz) 200%, sistēmā tiks automātiski atvērtas hedžējošās pozīcijas pretējā virzienā visām klienta pozīcijām, tā samazinot pleca izmantošanu līdz 100% vai zemāk.

ASK - cena, par kuru klients var nopirkt valūtu.

BID - cena, par kuru klients var pārdot valūtu.