Cenu risku ierobežošana kopā ar BlueOrange Bank

2021. gada 19. maijs

BlueOrange piedāvā korporatīvajiem klientiem risku ierobežošanas pakalpojumus. Jebkura veida uzņēmējdarbība ir saistīta ar riskiem, tostarp cenu riskiem. Pārdomāta cenu risku pārvaldība sniedz iespēju uzņēmumiem labāk plānot to naudas plūsmas, veicina ilgtspējīgu uzņēmuma darbību ilgtermiņā un mazina atkarību no mainīgiem tirgus apstākļiem, kurus nav iespējams ietekmēt.

BlueOrange daudzu gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kuru darbība ir pakļauta nelabvēlīgām uzņēmuma ražotās vai tirgotās produkcijas vai izejvielu cenu svārstībām.

Tipiskas nozares un tirgus dalībnieki, kuru darbība saistīta ar cenu riskiem, ir:

- naftas produktu tirgotāji;

- metāla tirgotāji;

- lauksaimniecības produkcijas tirgotāji;

- ražotāji ar augstu produkcijas eksporta īpatsvaru trešajās valstīs, kur tirdzniecība notiek ārvalstu valūtā;

- importētāji, kuri iepērk izejvielas vai produkciju, maksājot ārvalstu valūtā;

- kuģu īpašnieki un loģistikas uzņēmumi, kuru darbība ir atkarīga no kravas pārvadājumu likmēm dažādu veidu kravas kuģiem.

Ikviens ražotājs ir ieinteresēts, lai produkcijas cenas lielākoties būtu stabilas un ilgtermiņā pieaugošas. Ikviens vairumtirgotājs ir ieinteresēts iegādāties un pārdot savu produkciju, gūstot pēc iespējas augstāku peļņu. Taču, kā pasargāt sevi no riska, ka cenas var kristies un saražotā vai iegādātā prece būs jāpārdod ar zaudējumiem?

Visām minētajām klientu kategorijām BlueOrange piedāvā risinājumu un palīdz izstrādāt atbilstošu cenu risku ierobežošanas stratēģiju, kas samazina uzņēmuma atkarību no pasaules tirgus konjunktūras, palīdz uzturēt uzcenojuma līmeni un ļauj uzņēmuma vadībai pievērsties tās pamatuzdevumiem — darbu ar piegādātājiem un klientiem, ražošanas procesu nodrošināšanu utt.

Finanšu tirgus instrumenti, jo īpaši atvasinātie instrumenti, sniedz iespēju daļēji vai pilnībā izlīdzināt cenu izmaiņu negatīvo ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kā darbojas risku ierobežošanas rīki?

Cenu risku ierobežošanas galvenais uzdevums ir kompensēt neiegūto peļņu vai zaudējumus, kas saistīti ar fizisko izejvielu vai preču tirdzniecību. Galvenā atšķirība no citām operācijām ir tas, ka mērķis ir nevis gūt papildu peļņu, bet gan samaināt potenciālo zaudējumu risku.

BlueOrange piedāvā atvasināto instrumentu tirdzniecības pakalpojumus dažādu veidu precēm un izejvielām:

UzņēmumiPreces un izejvielasPieejamie risku
ierobežošanas rīki
Tirgi
Naftas tirgotājiJēlnafta, dīzeļdegviela,
mazuts, benzīns,
citi naftas produkti
Nākotnes līgumi, opciju līgumi,
mijmaiņas līgumi,
cenu starpības līgumi (CFD)
ICE, CME, NYMEX
Lauksaimniecības produktu
ražotāji un tirgotāji
Rapsis, kakao, rapšu eļļa,
kvieši, kukurūza u.c.
Nākotnes līgumiEURONEXT, LIFFE, CBOT
Kuģniecības un
loģistikas uzņēmumi 
Panamax, Supramax,
Capsize fraktēšanas likmes
Nākotnes līgumiSGX, EEX
Metālapstrāde,
metālu tirgotāji
Zelts, sudrabs, platīns,
alumīnijs, vara, cinks,
niķeļa, svins, alva 
Nākotnes līgumi,
priekšsamaksas līgumi,
cenu starpības līgumi (CFD)

LME, COMEX,
ārpusbiržas tirgus
Eksportētāji un
importētāji
Ārvalstu valūta.
Vairāk nekā 50 valūtas pāru.
Nākotnes līgumi, valūtas līgumi
(FX, priekšsamaksas līgumi,
mijmaiņas līgumi) 
Ārpusbiržas tirgus

Ērtākai darbībai finanšu tirgos BlueOrange piedāvā klientiem mūsdienīgas tirdzniecības platformas, kas ļauj reāllaikā sekot izejvielu cenām un valūtu kursiem pasaules finanšu tirgos, pārvaldīt atvērtās pozīcijas un veikt tiešus darījumus biržā.

BlueOrange speciālistiem ir plaša pieredze dažādu risku ierobežošanas operāciju veikšanā finanšu tirgos, un mēs palīdzēsim izstrādāt drošības stratēģiju atbilstoši tieši jūsu biznesa modelim.

Biznesa finansēšana — papildu iespējas

Jebkurā uzņēmējdarbības jomā svarīga loma ir finanšu partnerim. Apvienojumā ar risku ierobežošanas pakalpojumiem BlueOrange piedāvā arī biznesa finansēšanas pakalpojumus. Bankas finansējuma saņemšana dod iespēju palielināt biznesa apjomus, izvērst darbību jaunos tirgos, paplašināt piedāvātās produkcijas vai pakalpojumu klāstu, izmantot veiksmīgu tirgus konjunktūru un ātri veikt izdevīgus darījumus. Daudzos gadījumos risku ierobežošanas pasākumi atvieglo kredītresursu piesaisti, jo to rezultātā samazinās zaudējumu riski negatīvu tirgus cenu izmaiņu gadījumā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par cenu risku ierobežošanas un finansēšanas pakalpojumiem, sazinieties ar Brokeru pakalpojumu pārvaldes speciālistiem vai savu klientu attiecību vadītāju.

Brokeru pakalpojumu pārvalde
BlueOrange Bank
brokerage@blueorangebank.com
+371 67034222