Investīciju fondi


Populārākie biržas fondi

iShares S&P 500 EUR
Hedged UCITS ETF (Acc)
500 lielākie ASV uzņēmumi

*pamatinformācija par fondu (KID, EN)

FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds ETF USD
Krievijas eiroobligācijas

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged ETF Dis
Investīcijas attīstības valstu obligācijās

Investīciju fondi

UZMANĪBU! NAV IEGULDĪJUMU REKOMENDĀCIJA VAI IETEIKUMS

Šajā lapā sniegtais informatīvais materiāls nav ieguldījumu rekomendācijas vai ieteikums vai jebkāda finanšu instrumenta, ieguldījumu produkta vai pakalpojuma reklāma.

Šajā lapā norādītie finanšu instrumenti un investīciju pakalpojumi var būt saistīti ar nozīmīgu risku un var nebūt pieņemami atsevišķām klientu kategorijām. Finanšu instrumentu cenas var palielināties un samazināties, pakļaujot riskam sākotnējo ieguldīto summu.

AS BlueOrange Bank īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai interneta lapā izvietotā informācija būtu pareiza un precīza. Neskatoties uz to, AS BlueOrange Bank nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz šajā lapā ietvertās informācijas patiesumu un pilnīgumu.